BẢNG GIÁ XE HONDA

TÊN XE

PHIÊN BẢN

  • Honda Brio G
  • Honda Brio RS Trắng/Bạc/Vàng
  • Honda Brio RS Cam/Đỏ
  • Honda Brio RS 2 màu Trắng/Bạc/Vàng
  • Honda Brio RS 2 màu Cam/Đỏ

GIÁ BÁN

  • 418.000.000 VNĐ
  • 448.000.000 VNĐ
  • 450.000.000 VNĐ
  • 452.000.000 VNĐ
  • 454.000.000 VNĐ
X